ၿဗိတိန္တြင္ လူမေနသည့္ တုိက္ခန္းမွ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္း ၂ ခု ေတြ႔ရွိ | DVB