ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း က်င့္ဝတ္စည္းကမး္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္မည္ဟု တ႐ုတ္သမၼတ ကတိျပဳ

ဓာတ္ပုံ - Reuters
အျငင္းပြား ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း က်င့္ဝတ္စည္းကမး္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈေတြကို ၃ ႏွစ္အတြငး္ အၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ တ႐ုတ္သမၼတ ရီွက်င့္ဖ်င္က ႏုိဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ကတိျပဳေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ တ႐ုတ္သမၼတ ရီွက “တျခား အာဆီယံႏုိင္ငံေတြနဲ႔အတူ အမ်ားဆႏၵအေပၚ အေျခခံၿပီး က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ စည္းကမး္ ေဆြးေႏြးမႈေတြကို ၃ ႏွစ္အတြငး္ အၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔ သတင္းစာရွငး္လင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတးကလည္း “သမၼတရီွရဲ႕ အလည္ပတ္ခရီးစဥ္ဟာ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူေတြ ႀကီးပြားတိုးတက္ေရးနဲ႔ ေဒသတြင္း ၿငိမး္ခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ရာမွာ အျပန္အလွန္ ႀကိဳးပမး္ဖို႔ တြန္းအားသစ္တခု ျဖစ္ေစတယ္” လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ မယံုၾကည္မႈနဲ႔ အျငငး္ပြားမႈေတြ ျဖစ္ေနေပမယ့္ သမၼတ ဒူတာေတးဟာ သူ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒကို ကာလရွည္ မဟာမိတ္ အေမရိကန္ကေန တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဆီကို ေျပာင္းလဲမယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ေၾကညာၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာမွာ တ႐ုတ္သမၼတရီွက ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံကို လာေရာက္လည္ပတ္တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ႐ုိက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

More News
Up