A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲ (FAQ/RC 2018) က ပိႆာ ၆၀ ဝင္ တအိတ္ကို ၈၂၁၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၂၃၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ မတ္ပဲ ပိႆာ ၆၀ ဝင္ တအိတ္ကို ၈၅၀၀၀ က်ပ္မွ ၈၈၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၅၉၀၀ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာပဲ ပဲတီစိမ္း တအိတ္ကို ၉၉၉၀၀ က်ပ္ ေစ်းရွိေနၿပီး မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ကို ၈၆၀၀၀ က်ပ္မွ ၁၀၅၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေစ်းရွိေနၿပီး ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၅၁၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲလြန္းျဖဴ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး၊ မင္းလွ၊ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ) က ပိႆာ ၆၀ ဝင္ တအိတ္ကို က်ပ္ ၆၃၀၀၀ မွ ၇၆၂၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေစ်းရွိေနပါတယ္။ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ တအိတ္ကို  ၈၂၀၀၀ က်ပ္မွ ၈၅၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ က်ပ္ ၈၈၀၀ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ကို ၆၂၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီအေဟာင္းက တအိတ္ကို ၆၉၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာ က်ပ္ ၇၀၀၀ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ႏွမ္းနက္ ၄၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၂၃၀၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၄၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၂၆၅၀၀၀ က်ပ္မွ ၂၇၀၀၀၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာ ၄၀၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ႏွမ္းနက္(စမံု) က ၄၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၂၆၆၅၀၀၀ က်ပ္မွ ၂၈၂၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၄၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၂၆၅၀၀၀ က်ပ္မွ ၂၇၀၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းရွိေနပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာ ၁၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up