ခ်ီကာဂုိေဆး႐ုံကို ေသနတ္သမားတဦး ပစ္ခတ္၊ လူ ၄ ဦးေသဆုံး

ဓာတ္ပုံ - Reuters
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အီလီႏိြိဳက္ျပည္နယ္ ခ်ီကာဂိုေဆး႐ုံမွာ ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က ေသနတ္သမားတဦး ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသနတ္သမားနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ အပါအဝင္ လူ ၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ေသနတ္သမားဟာ အရင္ဆံုး ဆရာဝန္တဦးကို ပစ္သတ္ၿပီးေနာက္ ေဆး႐ုံအတြငး္ ဝင္ေရာက္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီေနာက္ ေဆး႐ုံအတြင္း ေသနတ္သမားနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တဦး ထပ္မံေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔ ခ်ီကာဂိုရဲတပ္ဖြဲ႔ အႀကီးအကဲက ေျပာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေသနတ္သမားရဲ႕ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေဆးဝါးဆုိင္ရာဝန္ထမး္ ေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ ေသနတ္သမားဟာလညး္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အဲဒီေသဆံုးမႈဟာ မိမိကုိယ္ကို အဆံုးစီရင္တာလား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ ပစ္ခတ္မႈလား ဆုိတာကုိ ခ်က္ခ်ငး္ မသိရေသးပါဘူး။ ေသနတ္သမားဟာ ဆရာဝန္နဲ႔ အရင္က ေစ့စပ္ထားသူျဖစ္ၿပီး သူဟာ လက္စြပ္ကို ျပန္ေတာင္းခဲ့တယ္လုိ႔ မ်က္ျမင္တဦးက ေျပာပါတယ္။ ကနဦး သတ္ျဖတ္မႈဟာ အိမ္တြင္းအၾကမး္ဖက္မႈ ျဖစ္တယ္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔အႀကီးအကဲက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

//
More News
Up