A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ တအိတ္ကို ၈၄၄၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၇၅၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၈၇၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ ရန္ကုန္နဲ႔ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၂၆၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီအေဟာင္းက တအိတ္ကို ၆၉၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၂၄၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၆၈၄၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၂၁၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မေကြးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၆၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ကုလားပဲ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာ ကုလားပဲ v2 က ၅၇.၂၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကုိ ၇၂၆၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကုိ ၇၄၄၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ပခုကၠဴနဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၁၈၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာ ႏွမ္းညိဳက ၄၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၁၇၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၃၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၁၆၈၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၆၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မေကြးနဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၇၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာ ႏွမ္းျဖဴက တအိတ္ကို ၁၈၅၀၀၀ ကေန ၁၉၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၁၈၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၅၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မေကြးနဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနီ မေကြးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းနီက တအိတ္ကို ၁၇၈၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၁၇၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၅၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မေကြးနဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၃၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up