ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္း

ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၅၇၃ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၇၉၄ ဒသမ ၇ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၁၁၄၅ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁ဝဝ ကို ၁၃၉၅ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၂၂၆ ဒသမ ၆၇ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၇၅ ဒသမ ၆၄ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၇ ဒသမ ၈၄၁ က်ပ္ အသီးသီး ေဈးေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္)

//
More News
Up