A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၈၆၁၅၀   ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃၀၅၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးပြဲစား ကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၈၃၀၀၀၀ ကေန ၈၈၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၁၈၅၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီက ၁ အိတ္ကို ၇၀၄၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ မႏၱေလးပြဲစား ကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၆၅၀၀၀  ကေန ၇၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္ နဲ႔ မႏၱေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၄၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ကုလားပဲ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပို္င္အသင္းမွာ ကုလားပဲ v2 က ၅၇.၂၅ ပိႆာ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၇၃၀၀၀ ကေန ၇၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၇၄၁၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂၄၀၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၉၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိ ပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ႏွမ္းနက္(စမံု)က ၄၅ ပိႆာ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၂၇၈၀၀၀ ကေန ၂၈၃၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၂၆၅၀၀၀ ကေန ၂၇၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး မႏၱေလးနဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၁၃၀၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းျဖဴက ၁ အိတ္ကို ၁၉၀၀၀၀ ကေန ၂၀၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၈၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ မႏၱေလး နဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၂၀၀၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၾကက္သြန္နီက ၁ ပိႆာကို ၇၅၀ ကေန ၈၇၅ က်ပ္ရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၅ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၆၀၀ ကေန ၁၁၀၀ ရွိၿပီး ပခုကၠဴ နဲ႔ ရန္ကုန္ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ ပိႆာကို ၂၂၅ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့  သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up