A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ တအိတ္ကို ၈၉၂၀၀  ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၉၅၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၈၇၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ ရန္ကုန္နဲ႔ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၂၂၀၀ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီက တအိတ္ကို ၇၀၄၀၀ က်ပ္ရွိၿပီး မေန႔ကေစ်းအတိုင္း ေျပာင္းလဲမႈမရွိပါဘူး။ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၇၁၄၀၀ ရွိၿပီး ရန္ကုန္နဲ႔ မေကြးကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ရန္ကုန္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲတီစိမ္းက တတင္းကို ၂၉၃၀၀ ကေန ၄၁၂၅၀ က်ပ္ရွိၿပီး တတင္းကို ၁၇၃၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာတာ့ တတင္းကို ၃၃၃၀၀ ရွိၿပီး တတင္းကို ၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မေကြးကုန္စည္ဒုိင္ တတင္းကို ၇၉၅၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာ ႏွမ္းနက္(စမံု) က ၄၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၂၆၅၀၀၀ ကေန ၂၇၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၅၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒိုင္မွာလည္း တအိတ္ကို ၂၆၅၀၀၀ ကေန ၂၇၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မေကြးနဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒိုင္ ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ ႏွမ္းျဖဴ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာ ႏွမ္းျဖဴက တအိတ္ကို ၁၉၀၀၀၀ ကေန ၁၉၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၃၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၁၇၀၀၀၀ ကေန ၁၈၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၅၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မေကြးနဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၾကက္သြန္နီက တပိႆာကို ၇၅၀ ကေန ၉၀၀ က်ပ္ရွိၿပီး တပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တပိႆာကို ၆၅၀ ကေန ၉၀၀ က်ပ္ရွိၿပီး တပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပခုကၠဴနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္ တပိႆာကို အနိမ့္ဆံုး ၁၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up