ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမက ဘရက္ဇစ္ သေဘာတူညီခ်က္မူၾကမ္းကို ကာကြယ္ေျပာၾကား

ဓာတ္ပုံ - Getty Images/AFP/M. Dunham
ၿဗိတိန္ပါလီမန္အတြင္း ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမဟာ  ဘရက္ဇစ္ သေဘာတူညီခ်က္မူၾကမး္ကို ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့တယ္။ ဘရက္ဇစ္ဝန္ႀကီးနဲ႔ တျခားဝန္ႀကီးေတြက အဲဒီမူၾကမ္းဟာ ၿဗိတိန္ကို အီးယူ ေလာင္းရိပ္အတြင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ေရာက္ေစမယ္လို႔ ေျပာၾကားၿပီး ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေမရဲ႕ ပါလီမန္မိန္႔ခြန္းမွာ မူၾကမး္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေနာက္ဆုတ္မယ့္လကၡဏာ မေတြ႔ရဘဲ ဥပေဒျပဳအမတ္ေတြအေနနဲ႔ အရိွအတိုင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ရင္ဆုိင္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေမက သတိေပးလိုက္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေမက ဘရက္ဇစ္မူၾကမး္ဟာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသားေတြနဲ႔ ၿဗိတိန္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေကာင္းဆံုး သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေမရဲ႕ ကြန္ဆာေဗးတစ္နဲ႔ အတိုက္အခံပါတီက အမတ္ေတြဟာ မူၾကမး္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ တလွည့္စီ ေဝဖန္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေမအေနနဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို ရႏုိင္ဖြယ္မျမင္တဲ့ လကၡဏာလညး္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီသေဘာတူညီခ်က္ မူၾကမး္ဟာ အီးယူကေန ၿဗိတိန္ ထြက္ခြာၿပီးရင္ေတာင္ အီးယူရဲ႕ စညး္မ်ဥ္းေတြကို ၿဗိတိန္က လိုက္နာရတဲ့ “လက္ေအာက္ခံႏုိင္ငံ” ျဖစ္သြားေစတယ္ဆိုၿပီး ေဝဖန္ေနၾကပါတယ္။

//
More News
Up