ျမန္မာ့မီးရထား က်ပ္ဘီလီယံ ၁၀၀ ခန္႔ အ႐ႈံးေပၚနိုင္ | DVB