အေမရိကန္ ဒုသမၼတႏွင့္ အိႏိၵယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ႏ်ဴကလီးယား ျဖဳတ္သိမ္းေရး ေဆြးေႏြး | DVB