ေျမယာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေတာင္အာဖရိက သမၼတ ေျပာ

ဓာတ္ပုံ - Reuters
ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးေလးစားစား ထိန္းသိမ္းလိုက္နာရင္း ေျမယာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေဖာ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ သမၼတ စီရယ္ ရာမာဖိုဆာက ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ေျမယာျပႆနာကို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေလးစားလိုက္နာမႈ၊ အေျခခံဥပေဒ ေလးစားလိုက္နာမႈေတြနဲ႔အတူ ေျဖရွင္းမယ္လို႔ ရာမာဖိုဆာက ဥေရာပလႊတ္ေတာ္အတြင္း အမတ္ေတြကို ေျပာလိုက္တာပါ။ ေတာင္အာဖရိကမွာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈဝါဒ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခု ေက်ာ္ခဲ့ေပမယ့္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအတြင္း လူမ်ိဳးေရးကြာဟခ်က္က ဆက္ရွိေနခဲ့တာပါ။ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ ေျမသိမ္းမႈကို ခြင့္ျပဳတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရး လက္ရွိ အာဏာရ အာဖရိကန္ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္စ္ အစိုးရက ရည္မွန္းထားပါတယ္။ ရွားပါးရင္းျမစ္ေတြအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ စီးပြားေရးမွာ ႁခြင္းခ်က္ရတာေတြ၊ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာ၊ မညီမွ်မႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြ အပါအဝင္ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈေတြကို ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ဥေရာပနဲ႔ ေတာင္အာဖရိကတို႔ အတူလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုတယ္လို႔လည္း ရာမာဖိုဆာက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

//
More News
Up