ဖုန္းထဲ ညစ္ညမ္းဗြီဒီယိုဖိုင္ထည့္ထားသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၁ ဦး ထိုင္းတြင္ အဖမ္းခံရ | DVB