ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးဝါဒ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား သတိေပး

ဓာတ္ပုံ - Reuters
အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမး္အနားကို ႏုိဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ၿပီး အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ေတြက ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးဝါဒ သက္ေရာက္မႈေတြကို သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ မတုိင္မီကလည္း မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟာသီဟာက အေမရိကန္နဲ႔ တ႐ုတ္အၾကား ကုန္သြယ္ေရး တငး္မာမႈေတြဟာ တျခားႏုိင္ငံေတြက လိုက္လုပ္တဲ့ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္ေတြရဲ႕ ဆင့္ကဲသက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္တယ္လုိ႔ သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ဖြင့္ပြဲအခမး္အနားမွာ စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက အာဆီယံရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုပါဝင္တဲ့ စနစ္အေပၚ ထိခုိက္ေစတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အလားအလာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စိုးရိမ္မိေၾကာငး္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ျပဳလုပ္တဲ့ အလုပ္သေဘာ ညစာစားပြဲမွာ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ေဒသတြငး္ အေရးကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးၾကမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။

//
More News
Up