အီးယူက ကုန္သြယ္ေရးအထူးအခြင့္အေရး ျပန္႐ုပ္သိမ္းရင္ ဘာေတြျဖစ္လာႏုိင္လဲ – အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း | DVB