ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံတြင္း ဒုံးက်ည္အေျခစုိက္စခန္းမ်ား လည္ပတ္ေနဟု အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ | DVB