အသင္းပုိင္ရွင္အတြက္ လက္စတာအသင္း အမွတ္တရ႐ုပ္တု တည္ေဆာက္မည္ | DVB