A d v e r t i s e m e n t With Us

သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၀င္အသစ္ကို တာ၀န္လႊဲေျပာင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းတဲ့ အခမ္းအနားကို ဒီေန႔မနက္ အမွတ္ ၁၉၂/ ၁၉၆ ၊ ကုန္သည္လမ္း ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ႐ံုးခန္းသစ္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ မီဒီယာေကာင္စီ ဒုတိယသံုးႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ ေကာင္စီ၀င္မ်ားကို ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ (၈) ရက္ေန႔က ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး  ေအာင္တိုဘာ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ သတင္းမီဒီယာ ပုဒ္မ-၁၃ အရ ျမန္မာနိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီကို သမၼတ႐ံုး အမိန္႔နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာပါ။ သမၼတ ကိုယ္စားလွယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုစားလွယ္၊ မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္း၊ ပညာရွင္အဖြဲ႔အစည္း၊ စာေရးဆရာအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ကာတြန္းအဖြဲ႔အစည္း စတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြက  ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္ၿပီး အဖြဲ၀င္ ၂၉ ဦး ပါ၀င္ပါတယ္။ မီဒီယာေကာင္စီရဲ႕ အဓိက တာ၀န္ေတြထဲမွာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ အျမန္ဆံုး ေပၚေပါက္ေရးနဲ႔ သတင္းမီဒီယာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အျငင္းပြားမႈကို ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးတို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up