ေနာ္ေဝတြင္ ေရနံတင္သေဘၤာႏွင့္ ေရတပ္သေဘၤာ တုိက္မိ၊ လူ ၈ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB