A d v e r t i s e m e n t With Us

ေရြးေကာက္ပြဲစရိတ္မတင္သြင္းသည့္ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းသူ ၂၇၀ ေက်ာ္ရွိ

ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္ ေငြစာရင္းမတင္သြင္းလို႔ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသူေပါင္း ၂၇၀ ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၀ နဲ႔ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းေၾကာင္း ေၾကညာခံရတာလုိ႔ ေကာ္မရွင္က ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚေဟသူေဆြမြန္က ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းဌာနကို ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္ မတင္သြင္းလို႔ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းသူအျဖစ္ ေၾကညာျခင္းခံခဲ့ရတာကေတာ့ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအေန နဲ႔ ၁၁၂ ဦးရွိၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္ ၃၁ ဦး ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကေတာ့ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းသူလို႔ ေၾကညာျခင္းခံရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ေရာ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒုတိယ အႀကိမ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအေနနဲ႔က ၁၅၉ ဦးနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ၂၄ ဦးရွိခဲ့ပါတယ္။” ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၂ ဦးအရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသူအျဖစ္ ေၾကညာခံရၿပီး ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္ ရက္ ၃၀ အတြင္း တင္သြင္းၾကဖို႔ ေကာ္မရွင္က အသိေပးႏႈိးေဆာ္ထားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အားလုံးဟာ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒ ၇၇ အရ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ အမည္ကို ေၾကညာတဲ့ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ၎တို႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ၾကတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ အသီးသီးသို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္ စာရင္းပုံစံ ၂၀ နဲ႔ တင္သြင္းၾကရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္စာရင္း မတင္သြင္းပါက သက္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒ ၈၄ အရ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာျခင္း ခံရမွာျဖစ္လို႔ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း အျမန္ဆုံးတင္သြင္းၾကဖို႔ ေကာ္မရွင္က ႏုိဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ အသိေပးႏႈိးေဆာ္စာ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးဟာ သူ႔ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္အျဖစ္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁ဝဝ အထိအသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး ဒိထက္ပိုၿပီးေတာ့ သုံးစြဲခြင့္ မရွိပါဘူး။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up