႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္ တင္းမာမႈ ျမင့္တက္ေနသည့္အေပၚ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္ သတိေပး | DVB