အင္းေတာ္တြင္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္တန္ဖုိးရိွ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းမိ | DVB