ရန္ပြဲျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည့္ ဘရာဇီးလွပ်ိဳျဖဴမ်ား တင္ပါးအလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲ (႐ုပ္သံ) | DVB