ေဖာ္ျမဴလာဝမ္း ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ တုိးလာပါက ႏုတ္ထြက္မည္ဟု လူးဝစ္ဟာမီလ္တန္ ၿခိမ္းေျခာက္ | DVB