အင္ဒိုနီး႐ွား တရားမဝင္ငါးဖမ္းေလွ ၁ စီး ျမန္မာေရတပ္ ဖမ္းမိ | DVB