ေဆာ္ဒီသတင္းေထာက္ အသတ္ခံရမႈ စစ္ေဆးရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား ပါခြင့္ျပဳရန္ ေဆာ္ၾသ | DVB