ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕ ဘားတခုကို ေသနတ္သမားပစ္ခတ္၊ လူအမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရ | DVB