ေအာင္လအန္ဆန္သည္ စံနမူနာယူရမည့္ ကစားသမားျဖစ္ဟု ေျပာ | DVB