အေမရိကန္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ စံခ်ိန္တင္ ေရြးေကာက္ခံရ

ဓာတ္ပုံ - Kamil Krzaczynski/AFP/Getty Images
၂၀၁၈ အေမရိကန္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ စံခ်ိန္တင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရပါတယ္။ မင္နီဆုိးတားနဲ႔ မစ္ရီွဂန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵရွင္ေတြဟာ ဒီမိုကရက္ မြတ္ဆလင္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးကို ကြန္ဂရက္မွာ တာဝန္ထမး္ဖို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ခံရသူတဦးဟာ ဆိုမာလီယာ ျပည္တြငး္စစ္ကေန ထြက္ေျပးလာခဲ့တဲ့ ဒုကၡသည္ေဟာင္း အီလန္အူမာျဖစ္ၿပီး က်န္တဦးကေတာ့ ဒက္ထ႐ြိဳက္မွာ ေမြးဖြားတဲ့ ပါလက္စတိုင္း-အေမရိကန္ ကျပား ရာရီွဒါေတလိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ရွရိဗ္ေဒးဗစ္နဲ႔ ဒပ္ဟာလန္းဆုိတဲ့ ဒီမုိကရက္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးဟာလည္း ပထမဆံုး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရတဲ့ ဌာေနတုိင္းရင္းသူ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဒီမိုကရက္ေတြဟာ သမၼတ ထရမ့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ကို တားဆီးၿပီး ထရမ့္အစိုးရကို ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ စိစစ္သြားဖို႔ရာ လမး္ပြင့္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္ကို ရီပတ္ဘလစ္ကန္ေတြ ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ႐ုိက္တာသတင္းအရ သိရပါတယ္။

More News
Up