ျမန္မာပတ္စပို႔ႏွင့္ ထိုင္းဗီဇာအတုလုပ္သူအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသား ၃၀ ဦးကိုဖမ္းဆီး | DVB