ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ သစ္သီးဝလံပန္းမန္ၿပဳိင္ပြဲ ဆုရသီးႏွံမ်ား (ဓာတ္ပံု) | DVB