ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ၆၃ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပ | DVB