ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ကထိန္သကၤန္းဆက္ကပ္လႉဒါန္းပြဲက်င္းပ၊ က်ပ္သိန္း ၈၅၀ ေက်ာ္ဖိုးလႉဒါန္း (ဓာတ္ပံု) | DVB