ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲ (FAQ/RC) 2018 က ပိႆာ ၆၀ ဝင္ တအိတ္ကို ၉၅၃၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၂၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ကို ၉၅၀၀၀ ကေန ၁၀၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၅၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၄၇၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငံုနီ အေဟာင္းက တအိတ္ကို ၈၀၄၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၂၅၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပို္င္အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ကို ၇၈၀၀၀ ကေန ၈၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၄၅၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ကုလားပဲ v2 မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပို္င္အသင္းမွာ ကုလားပဲ v2 က ၅၇.၂၅ ပိႆာဝင္  တအိတ္ကို ၇၇၀၀၀ ကေန ၇၈၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၇၆၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၁၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ စီပီေျပာင္း မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပို္င္အသင္းမွာေတာ့ စီပီေျပာင္းက ၅၄ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၂၆၀၀၀ ကေန ၂၈၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ လား႐ႈိးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၂၃၇၅၀ ကေန ၂၅၄၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၄၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ လား႐ႈိးကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၂၆၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ႏွမ္းညိဳက ၄၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၁၇၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၁၅၄၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၃၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မေကြးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၁၅၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၾကက္သြန္နီက တပိႆာကို ၇၂၅ က်ပ္ကေန ၈၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၇၀၀ ကေန ၉၀၀ က်ပ္ရွိၿပီး တအိတ္ကို ၅၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပခုကၠဴနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၁၅၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့  သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

//
More News
Up