ႏုိဝင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္း

ႏုိဝင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၅၆၂ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၇၈၂ ဒသမ ၄ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၁၁၃၆ ဒသမ ၂ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁ဝဝ ကို ၁၃၇၉ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၂၂၅ ဒသမ ၅၄ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၇၄ ဒသမ ၀၉ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၇ ဒသမ ၄၄၈ က်ပ္ အသီးသီး ေဈးေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္)

//
More News
Up