လွ်ိဳ႕ဝွက္နာဇီစစ္စခန္းတခုတြင္းမွ ေသြးပ်က္ထိတ္လန္႔ဖြယ္ အျဖစ္အပ်က္ ႐ုပ္ရွင္ – Overlord (နမူနာ) | DVB