စတာလင္ ယခုထက္ပိုၿပီး ေျခစြမ္းတုိးတက္ႏုိင္ဟု ဂြါဒီယိုလာ ေျပာ | DVB