အမီတာဘခ်မ္းႏွင့္ ေအမာခန္းတို႔ပါ၀င္သည့္ ကုန္က်စရိတ္အမ်ားဆံုး ေဘာလိ၀ုဒ္႐ုပ္ရွင္ -Thugs of Hindostan (နမူနာ) | DVB