ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ကန္႔ကြက္သူမရွိဟု ေကာ္မရွင္ေျပာ | DVB