A d v e r t i s e m e n t With Us

အုတ္တြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အန္အယ္လ္ဒီက အႏုိင္ရ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ ေနရာအတြက္ ၾကာျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီက အႏုိင္ရခဲ့ပါတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက စုစုေပါင္းမဲ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ႔ပါတယ္။ လစ္လပ္ေနရာအတြက္ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္တဦးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အပါအဝင္ ပါတီ ၇ ခုက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့တာပါ။ တုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ ၁ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာမွာ ဦးေက်ာ္ေဇယ် (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) က ၁၃၀၁၀ မဲ၊ ဦးဝင္းျမင့္ (ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ) က ၈၂၆၅ မဲ၊ ဦးခ်စ္ခုိင္ (ျမန္မာ့ျပည္သူဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ) က ၃၂၈ မဲ၊ ဦးျမင့္စုိး (အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ) က ၃၀၆ မဲ အသီးသီးရရွိခဲ့ပါတယ္။ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စုမွာ မဲ႐ုံေပါင္း ၇၂ ႐ုံနဲ႔ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၅၉၀၀၀ ရွိၿပီး ဆႏၵမဲလာေပးသူ  ၂၆၀၀၀ ေက်ာ္ လာေရာက္မဲ့ေပးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up