ေနတိုး၊ မိုးေဟကိုတို႔ရဲ႕ အမုန္းေတြေခါက္ထားလိုက္႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္ရႈသူသန္းေက်ာ္ရွိ (နမူနာ) | DVB