A d v e r t i s e m e n t With Us

မတူပီၿမိဳ႕နယ္ မဲေပးမႈ ျမင္ကြင္းမ်ား (ဓာတ္ပုံ)

ခ်င္းျပည္နယ္၊ မတူပီၿမိဳ႕က ျပည္နယ္လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္အတြက္ စန္ေတာင္ရပ္ကြက္ မဲ႐ုံ ၁ မွာ ေဒသခံျပည္သူေတြက မဲေပးေနၾကပါတယ္။ မတူပီၿမိဳ႕နယ္မွာ မဲ႐ုံေပါင္း ၇၀ ရွိၿပီး မဲေပးႏိုင္သူ ဦးေရ ၁၇၃၆၂ ဦးရွိပါတယ္။ မတူပီၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္ေနရာအတြက္ လက္ရွိအာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒသခံ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၂ ခုသာ ယွဥ္ၿပိဳင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ကိုလတ္  

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up