တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္တြင္း ၀ံပုေလြမကုိ ၀က္၀ံအုပ္က အမဲဖ်က္စားေသာက္ (႐ုပ္သံ) | DVB