လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ABSDF ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနား (ဓာတ္ပံု) | DVB