ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး လိုခ်င္သည့္အဆင့္အတန္း မေရာက္ေသးဟု အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာ | DVB