A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲ အေဟာင္းက ပိႆာ ၆၀ ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၆၈၆၀၀   ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁၀၀ က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးပြဲစား ကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၆၈၀၀၀ ကေန ၇၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္ နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၃၄၀၀  က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ပဲစင္းငံုနီ အေဟာင္းက ၁ အိတ္ကို ၅၃၀၀၀ ကေန ၅၄၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တစ္အိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၅၅၂၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၄၈၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၁၂၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ကုလားပဲ 929 မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ကုလားပဲ 929 က ၅၇.၂၅ ပိႆာ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၇၂၀၀၀၀ ကေန ၇၃၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၇၃၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၉၀၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ ပခုကၠဴကုန္ စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာ ႏွမ္းျဖဴက ၄၅ ပိႆာ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၁၆၀၀၀၀ ကေန ၁၇၇၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၉၀၀၀ က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၅၈၀၀၀ ကေန ၁၆၆၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ မႏၱေလး နဲ႔ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၁၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ႏွမ္းနက္ (စမံု) က ၁ အိတ္ကို ၂၂၀၀၀၀ ကေန ၂၄၈၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၈၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၂၂၈၀၀၀ ကေန ၂၃၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို  ၈၀၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာတာ့ ႏွမ္းညိဳက ၁ အိတ္ကို ၁၅၀၀၀၀ ကေန ၁၅၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိျပီး ၁ အိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၅၃၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၅၆၀၀ က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။   ေဖာ္ျပထားတဲ့  သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up