A d v e r t i s e m e n t With Us

ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီကို သမၼတအတည္ျပဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းတာကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္စြဲနဲ႔ အတည္ျပဳအမိန္႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ မီဒီယာေကာင္စီကို ဥကၠ႒ ဦးအုန္းႀကိဳင္ (ဟံသာဝတီဦးအုန္းႀကိဳင္)၊ ဒုဥကၠ႒ ၁ ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔တင္၊ ဒုဥကၠ႒ ၂ ဦးေက်ာ္ႏုိင္ (ထက္ျမက္)၊ အတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္စြာမင္း၊ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမႉး ၁ ဦးျမင့္ေက်ာ္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ၂ ဦးလိႈင္းသစ္ဇင္ေဝတုိ႔ အပါအဝင္ ၂၉ ေယာက္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းလိုက္တာပါ။ ဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ အလုပ္အမႈေဆာင္ေတြကို စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္မွာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကၿပီး ေကာင္စီမွာ သမၼတက အဆိုျပဳတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ တေယာက္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္က အဆိုျပဳတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္တေယာက္စီပါဝင္တာပါ။ သတင္းမီဒီယာ နည္းဥပေဒအရ ေကာင္စီကုိ အေယာက္ ၃၀ နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး သတင္းသမား အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေကာင္စီဝင္ ၇ ေယာက္၊ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းေတြက ေကာင္စီဝင္ ၅ ေယာက္၊ တဦးခ်င္းကိုယ္စားလွယ္ ၃ ေယာက္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သတင္းေအဂ်င္စီေတြ၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသူမ်ားအသင္း၊ ထုတ္ေဝသူနဲ႔ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားအသင္း၊ ကဗ်ာဆရာအဖြဲ႔၊ ကာတြန္း႐ုပ္ျပဆရာအဖြဲ႔ေတြက ၁ ေယာက္စီ၊ စာေရးဆရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ၂ ေယာက္၊ တတ္သိပညာရွင္ေတြပါဝင္တဲ့ အရပ္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ေယာက္၊ သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တို႔က အဆိုျပဳတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္  ၁ ေယာက္စီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကဗ်ာဆရာအဖြဲ႔အစည္းေတြက ကိုယ္စားျပဳ မပါဝင္ခဲ့တာေၾကာင့္ လက္ရွိေကာင္စီမွာ ၂၉ ေယာက္ပဲ ရွိေနတာပါ။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up