ဦးပိုင္ကုမၸဏီအလိုမရွိေၾကာင္း ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ား မံုရြာၿမဳိ႕တြင္ ဆႏၵျပ | DVB