A d v e r t i s e m e n t With Us

သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း အၾကမ္းဖက္မႈအသြင္ေဆာင္လာ

ဓာတ္ပုံ - Reuters
သီရိလကၤာႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းဟာ လူတဦး ေသဆံုးၿပီးေနာက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ေန႔က အၾကမး္ဖက္မႈအသြင္ ေဆာင္လာခဲ့ပါတယ္။ သိီရိလကၤာသမၼတဟာ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ေန႔က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာေနးလ္ကို ရာထူးက ႐ုတ္တရက္ထုတ္ပယ္ၿပီး သမၼတေဟာငး္ မဟင္ဒါကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္အျဖစ္ အစားထိုး ခန္႔အပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္တည္း ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္ေန႔က ႏုိ္င္ငံပိုင္ ေရနံကုမၸဏီ႐ုံးခ်ဳပ္မွာ အၾကမး္ဖက္မႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး တဦးေသဆံုး၊ ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္သမားသမဂၢဝင္တဦးက “ဝန္ႀကီးေဟာင္း အာဂ်ဴနာ႐ုံးခန္းမွာ ဖုိင္ေတြလာယူတယ္ ၾကားတာနဲ႔ သမဂၢဝင္ေတြဟာ ႐ုံးခ်ဳပ္ကို သြားၾကတယ္။ အဲဒီမွာ သမဂၢဝင္ေတြက အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ႀကိဳးပမး္ေနခ်ိန္မွာပဲ ဝန္ႀကီးက လံုၿခံဳေရးကို ပစ္မိန္႔ေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီအတြက္ အလုပ္သမားႏွစ္ဦး ရင္ဘတ္မွာ ဒဏ္ရာရခဲ့တယ္” လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ပစ္ခတ္ခဲ့တဲ့ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ကို ဖမး္ဆီးထားၿပီး စံုစမး္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up