ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရရန္ ဖုယြင္စက္႐ံု အလုပ္​သမား​မ်ား ခ်ီတက္ဆႏၵျပ | DVB